Lütfen ne aratmak istediğinizi yazınız

Bilgi Ekranı

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden; Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;
Ad, Soyadı, İşe Giriş Tarihi ve Yapılan/Yapılacak Ödeme Türü,
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;
Ad, Soyadı, İşe Giriş Tarihi, Ödeme Türü, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama, Askerlik Statüsü,
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet, Medeni Hal, Uyruk, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar, Mesleği, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Yorum, Kişi Hakkında Kanaat, SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü, Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit), Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı, Adres, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Alınan Kanal, Okul Adı, Öğrenim Düzeyi, Öğrenim Görülen Bölüm, Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar, Öğrenim Görülen Fakülte, Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni ve Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;
Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni hal, uyruk, fotoğraf, kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, bilinen yabancı dil, öğrenim ile ilgili açıklamalar, mesleği, ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü, adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit), çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma durumu, çalışma şekli, kişisel durum, kurumda çalışılan alan, eğitim sertifikasının adı, önceki firmadaki unvanı, çalıştığı şehir, çalıştığı ülke, firmanın faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, kurumda hala çalışmaya devam ediyor, girilen sınav adı, yer alınan proje adı, yer alınan proje tarihi, yer alınan projede konum, yer alınan projenin durumu, adres, açık rıza alınan konu, açık rıza alınan kanal, katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, okul adı, öğrenim düzeyi, öğrenim görülen bölüm, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, sınıf, öğrenim durumuna ilişkin açıklama, öğrenim ile ilgili açıklamalar, öğrenimin bitiş tarihi, öğrenim görülen fakülte, eğitim sertifikasının alındığı kurum, fakülte / bölüm, öğrenim görülen kurumun adı, bilinen yabancı dil düzeyi, eğitim yeri, sertifika tarihi, sertifikanın süresi / bitiş tarihi, öğrenim görülen diğer anadal, öğrenim görülen diğer anadal başarı düzeyi, öğrenim görülen dil, öğrenim görülen şehir, öğrenim görülen yandal, öğrenim görülen yan dal başarı derecesi, öğrenim tipi, öğrenime başlangıç tarihi, öğrenime devam ediliyor, öğrenimi bitirme derecesi, öğrenimin başarı durumu, öğrenim başarı değerlendirme sistemi, öğrenim bursu, öğrenim görülen kurumun türü, askerlik statüsü, askerlikten muafiyet nedeni, mahkumiyet kararını veren mahkeme ve sürücü belgesi bilgileri,
KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
Ad ve Soyadı
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Ad, Soyadı, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, İşe Giriş Tarihi ve Ödeme Türü
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
Ad, Soyadı, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Adres, Telefon Numarası (Mobil), Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu, Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar ve Askerlik Statüsü
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, çalıştığı şehir, çalıştığı ülke, firmanın faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, kurumda hala çalışmaya devam ediyor, girilen sınav adı, yer alınan proje adı, yer alınan proje tarihi, yer alınan projede konum, yer alınan projenin durumu, katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, sınıf, öğrenim ile ilgili açıklamalar, öğrenimin bitiş tarihi, eğitim sertifikasının alındığı kurum, fakülte / bölüm, öğrenim görülen kurumun adı, bilinen yabancı dil düzeyi, eğitim yeri, sertifika tarihi, sertifikanın süresi / bitiş tarihi, öğrenim görülen diğer anadal, öğrenim görülen diğer anadal başarı düzeyi, öğrenim görülen dil, öğrenim görülen şehir, öğrenim görülen yan dal, öğrenim görülen yan dal başarı derecesi, öğrenim tipi, öğrenime başlangıç tarihi, öğrenime devam ediliyor, öğrenimi bitirme derecesi, öğrenimin başarı durumu, öğrenim başarı değerlendirme sistemi, öğrenim bursu, öğrenim görülen kurumun türü, askerlik statüsü, sürücü belgesi kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KVKK MD.5/1'E GÖRE AÇIK RIZANIZIN BULUNMASI DURUMUNDA

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla
Askerlikten Muafiyet Nedeni ve Mahkûmiyet Kararını Veren Mahkeme,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Findeks Kredi Notu, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, Finansal Ürün Tipi, Toplam Limit, Toplam Borç, Bildirim Dönemi, Kayıt Referans No, Geçmiş Ödeme Hareketi Dönemi, Geçmiş Ödeme Hareketi Durumu, Finansal Ürün Statüsü, Açılış Tarihi, Kapanış Tarihi, İdari/Kanuni Takip Tarihi, Gecikmedeki Borç, Sorumluluk Durumu, Takibe Alınan Bakiye, Taksitli Bakiye ve Limit Kullanım Oranı
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Findeks rapor tarihi, findeks rapor referans numarası, findeks kredi notu, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, finansal ürün tipi, toplam limit, toplam borç, bildirim dönemi, kayıt referans numarası, geçmiş ödeme hareketi dönemi, geçmiş ödeme hareketi durumu, finansal ürün statüsü, açılış tarihi, kapanış tarihi, idari/kanuni takip tarihi, gecikmedeki borç, sorumluluk durumu, takibe alınan bakiye, taksitli bakiye, limit kullanım oranı, açıklama notu, kurumda çalışılan alan, görüşme tarihi, kişi hakkında yorum, kişi hakkında kanaat, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma durumu ve öğrenim ile ilgili açıklamalar kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Ad, Soyadı, Kurumdaki Görevi, Açıklama Notu, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Yorum, Kurumda Çalışılan Alan, Kişi Hakkında Kanaat, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu ve Öğrenim ile İlgili Açıklamalar

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Ad, Soyadı, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurumdaki Görevi, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Açıklama Notu, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Yorum, Kurumda Çalışılan Alan, Kişi Hakkında Kanaat, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu ve Öğrenim ile İlgili Açıklamalar

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı, Çalışma Şekli, Mesleği, Ödeme Türü, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı, Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte ve Askerlik Statüsü

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Ad, Soyadı, T.C. Kimlik No, Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Findeks Kredi Notu, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, Finansal Ürün Tipi, Toplam Limit, Toplam Borç, Bildirim Dönemi, Kayıt Referans No, Geçmiş Ödeme Hareketi Dönemi, Geçmiş Ödeme Hareketi Durumu, Finansal Ürün Statüsü, Açılış Tarihi, Kapanış Tarihi, İdari/Kanuni Takip Tarihi, Gecikmedeki Borç, Sorumluluk Durumu, Takibe Alınan Bakiye, Taksitli Bakiye ve Limit Kullanım Oranı kişisel verileriniz tarafımızdan vereceğiniz açık rızaya istinaden işlenecektir.

Yukarıda hukuki sebepleri ve amaçları belirtilen kişisel verilerimin açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum..

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Müşteri Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Referans Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK' nın Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

İletişim (Mesaj İçeriği, İleti Zamanı), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı), Müşteri İşlem (E-Posta - Ticari Elektronik İleti Onayı)

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, iletişim izni, iletişim izin konusu, iletişim izni kaynağı, vd.),

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

Tedarikçi (Gerçek Kişi) Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

İletişim (Mesaj İçeriği, İleti Zamanı), İşlem Güvenliği (Kullanıcı Adı), Müşteri İşlem (E-Posta - Ticari Elektronik İleti Onayı)

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Telefon Numarası (Mobil)), Pazarlama (Mesaj İçeriği)

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, iletişim izni, iletişim izin konusu, iletişim izni kaynağı, vd.),

Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan ediyorum.

Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

Tüzel Kişi Müşteri Çalışanı Aydınlatma Metni

Dinamik Otom. Gıda Tekstil İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Dinamik Oto), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri Dinamik Oto tarafından işlenen siz, iş başvurunuz sebebiyle Çalışan Adayı olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Dinamik Oto veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ

Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizden fiziksel (kağıt) ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Seviye, vd.) Adres (Adres) Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli) ve Ödeme Türü) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi, Açık Rıza Zamanı, vd.) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, vd.) Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü ve Askerlikten Muafiyet Nedeni) Lokasyon (Konum) ;

Otomatik yöntemlerle doğrudan sizden elektronik ortamda

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi ve Kurumdaki Unvanı) Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Çalışma Şekli, Mesleği, vd.) Finans (Açılış Tarihi, Bildirim Dönemi, Borçlar Toplamı, Finansal Ürün Statüsü, Finansal Ürün Tipi, vd.) İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Sabit)) Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Çalışma Durumu, vd.) Adres (Adres) Bordro (Ödeme Türü) Öğrenim Bilgileri (Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, vd.) Sürücü Belgesi Bilgileri (Sürücü Belgesi Var) Askerlik (Askerlik Statüsü) Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu) Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Açıklama Notu, Belge No, Sürüm No, Sürüm Tarihi ve Aydınlatma Zamanı) olan kişisel verileriniz elde edilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü'ne (Madde 10) istinaden;

kimlik (ad, soyad, imza, T.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, aydınlatma zamanı)

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle ve Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), Bordro (Ödeme Türü)

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Kimlik (Ad, Soyad), Özlük (İşe Giriş Tarihi), İletişim (Adres, Telefon Numarası (Mobil)), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Okul Adı, Öğrenim Durumuna İlişkin Açıklama), Askerlik (Askerlik Statüsü)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen/akdedilecek olan İş Sözleşmesi'ne istinaden;

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, doğum yeri, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, kurumda çalışılan alan, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açık rıza alınan konu, açık rıza yöntemi), öğrenim bilgileri (öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, bilinen yabancı dil, eğitim sertifikasının adı, vd.), askerlik (askerlik statüsü)

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle,

Kvkk ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), lokasyon (konum)

KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad)

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad, imza, t.C. Kimlik no, doğum tarihi, vd.), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi, kurumdaki unvanı), özlük (işe giriş tarihi, katılınan eğitim / seminer adı, açıklama notu, çalışma şekli, mesleği, vd.), finans (findeks rapor tarihi, findeks rapor referans no, limitler toplamı, borçlar toplamı, son kredi kullanım tarihi, vd.), iletişim (adres, telefon numarası (mobil), e-posta adresi, telefon numarası (sabit)), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, seviye, kişisel durum, vd.), adres (adres), bordro (ssk durumu (aktif/emekli), ödeme türü), evrak bilgileri (açıklama notu, belge no, sürüm no, sürüm tarihi, açık rıza alınan konu, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, okul adı, öğrenim görülen bölüm, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü), risk yönetimi (findeks kredi notu)

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda,

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi), Özlük (Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Görüşme Tarihi, Kişi Hakkında Kanaat, Kişi Hakkında Yorum), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Çalışma Durumu), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlikten Muafiyet Nedeni)

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, İşe Başlama Tarihi, Kurumdaki Unvanı), Özlük (Çalışma Şekli, Mesleği), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalışma Şekli, Kişisel Durum, Eğitim Sertifikasının Adı), Bordro (Ödeme Türü), Öğrenim Bilgileri (Bilinen Yabancı Dil, Eğitim Sertifikasının Adı, Öğrenim Görülen Fakülte), Askerlik (Askerlik Statüsü)

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla;

Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Finans (Findeks Rapor Tarihi, Findeks Rapor Referans No, Limitler Toplamı, Borçlar Toplamı, Son Kredi Kullanım Tarihi, vd.), Risk Yönetimi (Findeks Kredi Notu)

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

Kimlik (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Doğum Yeri, vd.), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Görevi), Özlük (İşe Giriş Tarihi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Açıklama Notu, Kurumda Çalışılan Alan, Bilinen Yabancı Dil, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Çalıştığı Kurumun Adı, Çalıştığı Bölüm, Seviye, Çalışma Durumu), Adres (Adres), Bordro (SSK Durumu (Aktif/Emekli), Ödeme Türü), Evrak Bilgileri (Açık Rıza Alınan Konu, Açık Rıza Yöntemi), Öğrenim Bilgileri (Öğrenim Düzeyi, Okul Adı, Öğrenim Görülen Bölüm, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar), Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Mahkumiyet Kararını Veren Mahkeme), Askerlik (Askerlik Statüsü, Askerlikten Muafiyet Nedeni)

Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden,

kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, vd.), iletişim (telefon numarası (mobil), e-posta adresi), mesleki deneyim (çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, çalışma şekli, kurumda çalışılan alan, kurumda çalışmaya başladığı tarih, vd.), öğrenim bilgileri (katılınan eğitim / seminer adı, katılınan eğitim / seminer tarihi, öğrenim düzeyi, katılınan eğitim / seminer süresi, bilinen yabancı dil, vd.), sürücü belgesi bilgileri (sürücü belgesi var), askerlik (askerlik statüsü)

Md. 6/2'de düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla;

kimlik (ad, soyad), kurum bilgileri (kurumdaki görevi, çalıştığı kurumun adı, çalıştığı bölüm, işe başlama tarihi), ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri (mahkumiyet kararını veren mahkeme), askerlik (askerlikten muafiyet nedeni) kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu

Ferhatpaşa Mah. Üsküdar Cad. 15. Sokak No:148 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı olarak;

dinamikotomotiv@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkkbasvuru@dinamikotomotiv.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.